Hosting078.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en u op de juiste wijze support te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Welke gegevens gebruikt hosting078.nl en waarvoor:
• Uw naam, e-mailadres, woonadres en betaalgegevens hebben wij nodig om uw (domein)registratie uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Uw ip-nummer wordt vastgelegd om zoveel mogelijk fraude te voorkomen. Wij doen hier verder niets mee.
• Verstuurde facturen en ontvangen betalingen liggen in ons systeem vast

Hosting078.nl verkoopt uw gegevens niet
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of het verlenen van support. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en tijdens aan actieve sessie. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij hosting078.nl geen cookies ontvangt.

Per 22-5-2018 hebben we onze privacyverklaring aangevuld met additionele informatie,

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Hosting078 verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het verlenen en factureren van onze diensten;
– Verzenden van nieuwsbrieven;
– Afhandelen van je bestelling;
– Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
– Het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Beveiliging

Op pagina’s waar je gegevens invult op onze website maken we gebruik van een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) met versleuteling. Alle door ons aangeboden betaalmethodes zijn op diezelfde manier beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld worden verzonden kun je zien aan het symbool van een gesloten slot of sleutel in de statusbalk van jouw browser.

Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt ontvangen wij gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies. Deze gebruiken wij om meer inzicht te krijgen in onze klanten, onze website en dienstverlening te ontwikkelen en beter aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Op de website maken wij gebruik van Google Analytics om de werking van de website te kunnen analyseren. Wij gebruiken die gegevens om onze website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen en om de populariteit van de verschillende onderdelen op onze website te meten.

Social media deelmogelijkheid

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Twitter Facebook en Google+, zodat je eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen.

Bewaartermijnen en inzage

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen Via de contactpagina.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. W Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van hosting078.nl, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina..

FacebookTwitterEmail